همکار گرامی، {نام و نام خانوادگی (نام):1.3} {نام و نام خانوادگی (نام خانوادگی):1.6} عزیز ؛

 

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

 

با تشکر