نظرسنجی خرید

1. میزان رضایت تان از نحوه بسته بندی محصولات چه میزان است؟

2. میزان رضایت تان از مدت زمان ارسال و تحویل کالا چه میزان است؟

3. میزان رضایت تان از کیفیت محصول چه میزان است؟

4. میزان رضایت تان از محیط سایت و فرایند خرید در سایت چه میزان است؟

5. آیا فروشگاه اینترنتی آی تی پاژ را به دوستان و آشنایان خود معرفی می کنید؟