ساعت هوشمند هاینو تکو G8 MAX

HAINO TEKO Smart Watch G8 MAX