ساعت هوشمند هاینو تکو T81 Mini

HainoTeko Smart Watch T81 Mini