مونوپاد و سه پایه مک دودو SS-177

MCDODO SS-177 ZM Series Dual Lamp Wireless Selfie Stick & Tripod & Monopod